Fișa cuibului #8369

11.07.2019, 21:40

Pereche cu pui (4)

Stâlp electric cu suport metalic pentru cuib

In ultima poza sunt cuprinsi ambii parinti, fiecare pe cate un stalp, cat si cuibul.

11.07.2019, 22:11

Lemnia (CV)